آیا احساس می کنی زندگی ارزش زندگی کردن ندارد؟

بروز شده در درباره مهارت زندگی (فقط 2 دقیقه مطالعه)
آیا احساس می کنی زندگی ارزش زندگی کردن ندارد؟

اگر گاهی اوقات احساس می کنی که زندگی به قدری برای تو سخت شده که دیگر ارزش ادامه دادن ندارد، حتما این مطلب را بخوان.

آیا فکر می کنی...

 • سختی زندگی خیلی زیاد و غیر قابل تحمل شده است.
 • ناامید شدی، انگار امیدی به زندگی کردن نداری.
 • ذهنت با تفکرات منفی و آشفته پر شده است.
 • شاید حتی به هیچ راه حلی برای مشکلات نمی تونی فکر کنی.
 • هیچ راه چاره ای برای زندگی پیدا نمی کنی.
 • فکر می کنی اطرافیانت بدون وجود راحترند.
 • احساس می کنی که بی ارزش شدی.
 • احساس تنهایی می کنی با وجود اینکه خانواده و دوستانی داری.
 • نمی توانی بفهمی که چرا اینطوری احساس می کنی یا فکر می کنی.

 

آنچه باید به یاد داشته باشی…

 • تو تنها نیستی. افراد بسیار زیادی سختی هایی که تو با آنها مواجه هستی رو گذراندند و الان سرزنده هستند.
 • این طبیعی است که حرف دلت رو بیان کنی و افکارت رو تخلیه کنی تا احساس بهتری داشته باشی.
 • شاید به خاطر از دست دادن عشق، کار، یا یکی از مهمترین افراد در زندگی ات، چنین احساسی داری. باید بدانی که تو مقصر نیستی و این مشکل می تواند برای دیگران نیز اتفاق افتاده باشد.
 • تو می توانی بهتر از اینها باشی.
 • افراد زیادی کنارت هستند که می توانند به تو کمک کنند. کافی است با دقت بیشتری به اطرافت نگاه کنی.

 

چه کار باید بکنی…

 

اگر هنوز هم احساس افسردگی و درماندگی می کنی و فکر می کنی مشکلات زندگی خیلی زیاد است، با انجام چند سوال ساده برای داشتن زندگی بهتر می توانی هر روز بهتر شوی:
چند سوال ساده برای داشتن زندگی بهتر

گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان

صالحیان را به اصالت می شناسند،
گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان را به کیفیت و طبیعی بودن.

گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان
مطالب مرتبط با مهارت زندگی