قدرت ذهن: فکرتان را عوض کنید تا زندگی بهتری داشته باشید

بروز شده در درباره موفقیت در زندگی (فقط 4 دقیقه مطالعه)
قدرت ذهن: فکرتان را عوض کنید تا زندگی بهتری داشته باشید

حقیقت درباره شما

شما انسان کاملا خوبی هستید. شما شایسته یک زندگی عالی هستید، یک زندگی پر از موفقیت، خوشبختی، لذت و هیجان. شما حق دارید که روابطی خوشایند داشته باشید، از سلامتی عالی بهره مند باشید، کار ارزشمندي بکنید و به استقلال مالی برسید. اینها حق مادرزادي شما هستند. اینها مقصود و منظور زندگی شما هستند.

شما براي موفقیت مهندسی و طراحی شده اید تا از سطح بالاي عزت نفس، احترام به خود و غرور و سربلندي مشخصی برخوردار باشید. شما فوق العاده هستید.هرگز کسی مانند شما در تمام تاریخ بشري وجود نداشته است. شما از استعدادهاي دست نخورده و توانمندیهاي بالقوه عالی برخوردارید که اگر به درستی از آنها استفاده کنید، می توانید به آنچه در زندگی می خواهید دست پیدا کنید.

شما در بهترین مقطع تاریخ زندگی بشري به سر می برید. پیرامون شما پر از فرصتهاي سرشاري است که می توانید با استفاده از آنها به رؤیاهایتان تحقق بخشید. تنها محدودیتی که براي شما وجود دارد آن محدودیتی است که خود شما در ذهنتان می کارید. آینده شما نامحدود است.

اصل بزرگ

شاید مهم ترین اصل ذهنی و معنوي که تاکنون کشف شده این است که به هر چه در اغلب اوقات فکر کنید، به آن دست پیدا می کنید. دنیاي بیرون منعکس کننده دنیاي درون شماست. آنچه در بیرون شما می گذرد، بازتاب حوادث و شرایطی است که در درون شما وجود دارد. و می توانید با نگاه کردن به دنیاي بیرون اشخاص بگویید که در درون آنها چه می گذرد.

افکار تعیین کننده هستند

ذهن شما بسیار قدرتمند است. اندیشه هاي شما تمام اتفاقاتی را که برایتان رخ می دهند، کنترل می کنند. می توانند سرعت ضربان قلب شما را افزایش یا کاهش بدهند، می توانند دستگاه گوارش شما را بهتر یا بدتر کنند، می توانند ترکیبات شیمیایی خون شما را تغییر بدهند، می توانند به شما کمک کنند که خواب آرامی داشته باشید و یا شب را بیداري بکشید.

اندیشه هاي شما می توانند از شما انسانی شاد یا غمگین بسازند و گاه این در یک لحظه اتفاق می افتد. می توانند شما را هشیار و گوش به زنگ کنند، می توانند حواستان را پرت کنند و از شما یک افسرده بسازند. می توانند شما را به شهرت و محبوبیت یا به گمنامی برسانند. افکار شما می توانند از شما شخصی قدرتمند یا بی قدرت بسازند، می توانند شما را در ردیف پیروزمندان، قهرمانان یا بزدلها قرار بدهند.

در زندگی مادي، افکار می توانند از شما یک موفق یا یک شکست خورده بسازند. افکار و اندیشه هاي شما تمام زندگی تان را شکل می دهند. و در این میان خبر خوش این است که تنها شما می توانید افکارتان را کنترل کنید.

باورهاي خود را مورد سؤال قرار بدهید

قانون باور می گوید:هر چه را با ایمان راسخ باور داشته باشید، تبدیل به واقعیت می گردد. رفتار شما همیشه مبتنی و سازگار با عمیق ترین باورهاي شماست، خواه این باورها حقیقی و یا کاذب باشند، از سوي دیگر، همه باورها آموختنی هستند. زمانی وجود داشته که این باورها را نداشته اید.

باورهاي شما تا حدود زیاد حقیقت شما را مشخص می سازند. شما آنچه می بینید باور نمی کنید، بلکه آنچه را از قبل باور کرده اید می بینید. می توانید باورهایی داشته باشید که شما را خشنود و خوش بین کند. اما این امکان هم وجود دارد که درباره خود و توانمندي هایتان باورهاي منفی داشته باشید. اینها مانع از آن می شوند که به آنچه در زندگی می خواهید دست پیدا کنید.

مضرترین باورهایی که می توانید داشته باشید باورهاي خود محدود کننده هستند. اینها باورهایی هستند که درباره خود و توانمندیهاي خود دارید و مانع از حرکت شما به سمت جلو می شوند. اغلب این باورها درست نیستند. اغلب آنهاباورهایی هستند که بدون سؤال آنها را پذیرفته اید. اغلب این باورها را در دوران کودکی آموخته اید. حتی اگر صد در صد واقعیت نداشته باشند، اگر احساس کنید که در زمینه هایی مانند سلامتی و خوشبختی و یا کسب درآمد با محدودیت رو به رو هستید، این امر به حقیقت می پیوندد و شما به راستی در این زمینه روي محدودیتهایتان پافشاري کنید تا به راستی با مشکل رو به رو می گردید.

شما مغناطیس زنده هستید

قانون جذب می گوید شما مغناطیس زنده هستید. شما بدون استثنا اشخاص، نقطه نظرها، فرصتها و شرایطی را که با افکار غالبتان هماهنگی دارد به زندگی خود جذب می کنید. وقتی مثبت، خوش بین، مهرانگیز و موفق فکر می کنید، یک حوزه مغناطیسی ایجاد می کنید که مانند یک مغناطیس که آهن را به سمت خود می کشد، آنچه را که درباره اش فکر می کنید، نصیب خود می سازید.مجبور نیستید به این فکر کنید آنچه به سود شماست از کجا حاصل می شود. اگر دقیقاً به آنچه می خواهید بیندیشید و به آنچه نمی خواهید نیندیشید، آنچه را که براي دستیابی به هدفهایتان به آن احتیاج دارید، به خود جلب می کنید. فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند.

گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان

صالحیان را به اصالت می شناسند،
گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان را به کیفیت و طبیعی بودن.

گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان