سلامتی

آرتروز چیست؟
09 بهمن 1396
آرتروز بیماری بسیار رایجی است که به آن ورم مفاصل و استخوان ها و آماس مفصلی استخوانی هم گفته می شود.