روش صحیح برداشتن اجسام از روی زمین (همراه با تصویر)

بروز شده در درباره زندگی سالم (فقط 3 دقیقه مطالعه)
روش صحیح برداشتن اجسام از روی زمین (همراه با تصویر)

اگر نکات زیر را هنگام برداشتن و جا به جا کردن اجسام رعایت کنید، می توانید از صدمه دیدن ستون فقرات و کمردرد جلوگیری کنید.

نحوه قرارگیری پاها

قبل از برداشتن یک جسم سنگین از روی زمین پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. یکی از پاها کمی جلوتر از پای دیگر قرار گیرد.

روی پاها بنشینید

در حالی که پاها به اندازه عرض شانه ها باز هستند، روی پاهای خود بنشینید به گونه ای که پاها از دو ناحیه باسن و زانو خم شوند. اگر لازم شد یکی از زانوها را روی زمین قرار داده و سعی کنید به درستی برای برداشتن جسم سنگین خم شوید.

وضعیت سر و کمر

هنگام برداشتن جسم، به روبرو نگاه کنید تا گردن و کمرتان در وضعیت مستقیم، سینه رو به بیرون و شانه ها به سمت عقب قرار گیرند. این وضعیت کمک می کند تا قسمت بالایی کمر صاف و قسمت پایینی کمر اندکی خم شود.

بلند کردن از روی زمین

به آرامی جسم سنگین را از روی زمین بردارید و بلند شوید. بلند کردن باید به گونه ای باشد که بیشتر فشار را باسن و زانوها تحمل کنند نه کمر. هنگام بلند کردن، حواستان باشد که کمر همچنان صاف بماند و از چرخش ناگهانی کمر خودداری کنید.

نگه داشتن جسم سنگین

جسمی که بلند کردید را نزدیک به خود و هم سطح با شکم خود نگه دارید تا همچنان کمر صاف بماند و فشار بی مورد به آن وارد نشود.

از پاهای خود استفاده کنید

هنگام جا به جا کردن، از پاهای خود برای تغییر جهت و مسیر استفاده کنید. سعی کنید تغییر مسیر را با برداشتن قدمهای کوتاه انجام دهید. از چرخش ناگهانی کمر و بدن خودداری کنید. هنگام چرخش در مسیر حرکت، سعی کنید شانه های و پاها همواره در یک راستا قرار گیرند.

به زمین گذاشتن جسم

برای گذاشتن جسم سنگین روی زمین، پاها را به آرامی از باسن و زانوها خم کنید و همچنان که کمر خود را صاف نگه داشته اید، روی پاها بنشینید.

توجه

 

  • هرگز برای برداشتن یا گذاشتن جسم کمر خود را خم نکنید.
  • هرگز اجسام سنگین را بالاتر از شانه های خود نگه ندارید.
  • از چرخش غیرمعمول بدن وقتی یک جسم سنگین در دست دارید، خودداری کنید.

 

گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان

صالحیان را به اصالت می شناسند،
گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان را به کیفیت و طبیعی بودن.

دنبال کنید
گلاب و عرقیات گیاهی صالحیان